Newsletter
Newsletter

Chcesz byæ informowany o promocjach i nowo¶ciach? Wpisz swój email.

Placówki i bankomaty
Aktualno¶ci i promocje SGB

Atrakcyjny produkt depozytowy - lokata PLEJADA PLUS w ofercie Banków SGB

dodane 2008-09-26 15:36:00

Lokata dynamiczna PLEJADA PLUS to wiêcej ni¿ zwyk³a lokata terminowa - przy atrakcyjnym, progresywnym oprocentowaniu mo¿na natychmiast wycofaæ zdeponowane ¶rodki pieniê¿ne bez utraty nale¿nych odsetek.

czytaj wiêcej

Banki SGB uczestnicz± w kampanii systemu DOKUMENTY ZASTRZE¯ONE

dodane 2008-10-01 15:45:00

Trwa kampania informacyjna dotycz±ca zastrzegania dokumentów, które zaginê³y lub zosta³y skradzione. Klienci mog± je zastrzec w bankach Spó³dzielczej Grupy Bankowej

axtree

Waluty
Waluta Kurs ¶redni NBP
AUD
2.4075 z³.
SKK
0.0000 z³.
CZK
0.1617 z³.
DKK
0.5508 z³.
CAD
2.6132 z³.
NOK
0.4764 z³.
CHF
2.7037 z³.
SEK
0.4017 z³.
EUR
4.0998 z³.
USD
2.8675 z³.
GBP
4.6546 z³.
Mapa serwisu  |  Infolinia: 0 801 315 703
2007 © Copyright by Spó³dzielcza Grupa Bankowa